Medycyna Chińska

auriculoterapia, akupunktura, moksowanie

Akupunktura

opiera się na koncepcji życiodajnej energii Qi, krążącej w ciele człowieka ścieżkami (meridianami) i podlegającej
prawu pięciu przemian.

To teoria medycyny chińskiej stosowana w leczeniu, dietetyce i profilaktyce zdrowotnej.
Oparta jest ona na przyporządkowaniu wszystkich zjawisk pięciu żywiołom: 💧wodzie, 🌳drewnu, 🔥ogniu, 🟤ziemi, ⚫metalowi.

Niedomiar lub nadmiar jakiejś energii (w sensie ilościowym lub jakościowym) stanowi blokadę swobodnego przepływu
i jako taka jest przyczyną dolegliwości, które bagatelizowane, nasilają się.

Rozwiązaniem jest samoregulowanie się organizmu i procesy naprawcze indukowane zewnętrznie właśnie przez akupunkturę czy auriculoterapię (akupunktura ucha) oraz wspomaganie efektu przez moksowanie.